Kontraktavl på cikorie

til 17.200.- kr./ha*

 

Etablering:

Cikorierødder sås med en enkornssåmaskine på 50 cm rækkeafstand. Praktiske erfaringer viser, at cikorierødder kvitterer godt for en optimal jordbund og et velforberet såbed.

Ukrudtsbekæmpelse:

Ukrudtsbekæmpelsen anbefales at ske som i kombination af
båndsprøjtning og radrensning. En 3-4 delt kemisk indsats bør være udgangspunkt for ukrudtsbekæmpelsen. Radrensning og båndsprøjtning foretages 3 - 4 gange alt efter ukrudtstryket i marken.
DanCikorie hjælper gerne med at lave en strategi, som passer netop til din ejendom.

Høst:

Rødderne tages op med en modificeret roeoptager. 

Kontrakt:

Kontrakterne laves for et år af gangen. Der afregnes til en fast
pris pr. tons.

Vil du vide mere om ring på tlf. 64 78 15 30


* bruttoindtægt ved gns. udbytte og priser fra sæsonen 2009

DanCikorie ApS · Wedellsborgvej 61· DK - 5592 Ejby · Tlf.: 64 78 15 30 · Fax: 64 78 15 30 · Email: dancikorie@dancikorie.dk   

© DanCikorie ApS 2009