DanCikorie ApS · Wedellsborgvej 61· DK - 5592 Ejby · Tlf.: 64 78 15 30 · Fax: 64 78 15 30 · Email: dancikorie@dancikorie.dk   

Artikler og materiale om cikorie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations-materiale om cikorie

Resultater, egenskaber og håndteringsvejledning


Forarbejdning

Cikoriens vej fra rod til fodertilskud


Arkikler fra aviser og fagblade

Mindre Lawsonia med cikorie, Hyologisk 2008

Cikorie forbedrer lugt og smag i svinekød
, Føjoenyt 2005

Cikorie i svinefoder er en succesSvineproducent med 1700 søer

Tilvækstforsøg med cikorie i smågrisefoder, Grøn Viden 2008

Øget tilvækst og nedsat foderforbrug med cikorie, Michael Jensen, smågriseproducent


Cikories effekt på spisekvalitet og ornesmag i svinekød
 
1. Rapport fra British Society of Animal Science (Engelsk)

2. Rapport fra forskningscenter Foulum (Engelsk), af Laurits Lydehøj Hansen og Derek V. Byrne
 
3. Rapport fra Aarus Universitet og Københavns Universitet (Engelsk)


Cikories effekt på ammoniak- og lugtemission

Rullende afprøvning hos Dansk Svineproduktion

Artikel fra Dansk Landbrugsrådgivning

Klik på et at nedenstående link og læs mere om cikorie

© DanCikorie ApS 2009